Godhetskonferansen 2013
Godhetskonferansen 2013

Godhetskonferansen 2013

Tidspunkt
25.10 - 26.10.2013

Påmeldingsfrist
23.10.2013 23:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IMI-kirken

Sted

IMI Kirken, Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger, Norge

Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden!

Vi startet med en drøm om å sjokkere byen med godhet. Men var det mulig å gi mennesker og samfunn et møte med praktisk nåde som overveldet og ga lyst til å erfare mer? For oss i IMI ble svaret ja! Aviser, TV og rykter formidlet erfaringer, nye tanker om kirke og dyp takknemlighet. Gjennom årene har tusenvis av mennesker erfart betingelssløs godhet!

Der vi gikk sammen som menighet berørte vi byen, men kanskje enda viktigere, livet fortsatte å leve resten av året ved at enkeltmennesker våget å gi den vider i hverdagen. Etter som tiden gikk fikk vi se en godhets og raushetskultur vokse fram som forvandlet menigheten. Og ble selve nøkkelen til å berøre omgivelsene permanent på en helt ny måte.

Etter 8 år med Godhet gjør IMI Kirken seg følgende konklusjon: Godhet er uvurderlig. Det er et av de viktigste vektøyene for både kulturskaping og misjonal tenkning.

I 2006 ble den første Godhetsfestivalen arrangert i Stavanger. En uke ble satt av til å demonstrere Guds godhet i praksis. Hus ble malt, hager stelt, biler vasket og mennesker i hele byen fikk en erfaring av godhet, helt gratis. Denne uken ble en årlig tradisjon, et momentum som har skapt en godhetskultur både i enkeltmennesker og i menigheter. En viktig nøkkel for oss til å leve ut Guds godhet.

Med bakgrunn i det ble GodhetNorge etablert i 2012 hvis mål var å hjelpe andre menigheter i Norges land i gang med det samme. I 2013 arrangeres Godhet 13 forskjellige steder i landet, og stadig flere vil ha tak i hva Godhet er og kan bety.

Godhetskonferansen blir arrangert 25.-26. oktober (fre 19.00-21.30 og lør 10.00 - 15.00), og er to dager satt av til å bli inspirert, tilegne seg godhetsverdiene, få gode verktøy, utvikle konsept og få nødvendig input for gjennomføring av Godhet. Her kommer mennesker fra steder som har arrangert godhet i mange år og mennesker fra steder som er nysgjerrige på om dette er mulig der hvor de kommer fra. Talere på konferansen er Martin Cave, opphavsmannen bak Godhet og Hanne Therese Loftesnes, leder for GodhetNorge, samt andre spennende seminarholdere.

Praktisk info: Konferansen vil finne sted i IMI Kirken, Stavanger fra 25.-26. oktober.  Pris før 23. okt: 250 kroner, pris etter 23. okt 400 kroner. Grupper over fire personer, 150 kroner per person før 23. okt, 250 kroner per person etter 23. okt. Meld deg på her: imikirken.no.

Ta kontakt på mail hvis du har spørsmål: hanne.therese@imikirken.no eller ring IMI Kirken på 51842160.