Helsefagarbeider Vg2/3 (1/2 år)
Helsefagarbeider Vg2/3 (1/2 år)

Helsefagarbeider Vg2/3 (1/2 år)

Tidspunkt
15.08 17:15 - 15.12.2018 21:15

Påmeldingsfrist
15.08.2018 12:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Pris
13000.00

Pris
13000.00

Romnr
F1031 (bygg F, UiA)

Kursnr
702

Dag_tid
Mandager og onsdager kl. 17.15

Kategori
Karriere-teori til fagbrev

Eksamensform
Du melder deg opp som privatist i ditt fylke

Forkunnskaper
Helst yrkeserfaring & Vg1

Undervisningstimer
116

Spesiell_informasjon
Ved første kurskveld, får du grundig informasjon om eksamen og praksiskrav

Sted

4630 Kristiansand S, Norge

Har du lyst til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger deg?

En helsefagarbeider pleier, gir omsorg og praktisk hjelp til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemninger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Som helsefagarbeider skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie som for eksempel sårstell. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.    

Målgruppe: Voksne som har yrkeserfaring innenfor omsorg, grunnleggende sykepleie, eller lignende og som ønsker fagbrev. Kurset passer også for voksne som ennå ikke har yrkeserfaring, men som ønsker å utdanne seg i den retningen.  

Pris: kr 13000 per semester

Undervisning:  Undervisningen er komprimert og gjennomføres på to semester. Det er klasseromsundervisning to kvelder i uken.  

Første semester - Helse- og oppvekstfag Vg1 -  høst 2018 ​​

Vg1 er felles for alle som tar utdanning innen helse- og oppvekstfag. Innholdet i programfagene retter seg mot flere utdanninger innen helse og vil derfor ha en generell karakter. Høsten 2018 undervises det i programfagene på Vg1:

- Helsefremmende arbeid  

- Kommunikasjon og samhandling            

- Yrkesutøvelse

Andre semester - Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 - vår 2019

Målet for kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap og være godt faglig forberedt til å ta tverrfaglig eksamen med kode HEA3102 våren 2019. Dette semesteret undervises det i programfagene på Vg2/Vg3 med eksamen i mai/juni 2019:

- Helsefremmende arbeid

- Kommunikasjon og samhandling

- Yrkesutøvelse

Det blir lagt stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på tverrfagligheten. Deltakerne blir trent på å se helheten og alltid ha fokus på pasient. Det jobbes mye med kompetansemål og med pleieplaner og deltakerne får tilbud om en praksiskveld hvor det blir trent på praktisk pleie. Det blir også lagt opp til diskusjoner og eksamensoppgaveløsning.   Kursopplegget i andre semester passer også spesielt godt for deltakere som har bestått helse- og oppvekstfag eller helse- og sosialfag fra før. De kan starte i januar 2019 og ta eksamen allerede i mai/juni 2019.  

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.  

Eksamen Privatisteksamen taes etter gjeldende regler. Det er ikke krav om at du skal avlegge eksamen på Vg1 og Vg2-nivå. Mange ønsker likevel å gjøre det for å tilegne seg kunnskapene og få trening i å beherske eksamenssituasjonen. Bestått eksamen på Vg1 og Vg2 kan gi avkorting i praksiskravet, avhengig av hvilken utdanning du har fra før.  Fristen for oppmelding til eksamen: høsten 15. september og våren 1.februar. Gebyret betaler du når du melder deg opp.  

Kompetansebevis Merk: Du kan avlegge teoriprøven til fagprøven, Vg3 - Kode HEA3102,  før du har 5 års godkjent praksis. Ved bestått teoriprøve får du utstedt kompetansebevis. Du tar fagbrev når du kan dokumentere 5 år praksis/relevant yrkeserfaring, eller færre år - avhengig av tidligere utdanning. Det er Fagopplæringskontoret i fylket som vurderer og godkjenner yrkeserfaringen/praksisen og arrangerer fagprøven.   

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon å få tittelen helsefagarbeider.   

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.  

Lærebøker Utgifter til lærebøker kommer i tillegg til kursprisen. Under finner du bøkene du skal ha i faget. ​   

Lærebøker til Vg2/3