Helsefagarbeider Vg2/3 (1/2 år)
Helsefagarbeider Vg2/3 (1/2 år)

Helsefagarbeider Vg2/3 (1/2 år)

Tidspunkt
15.08 17:15 - 15.12.2018 21:00

Påmeldingsfrist
15.08.2018 12:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Kursnummer
0016259

Pris
13000.00

Pris
13000.00

Romnr
F1031 (bygg F, UiA)

Kursnr
702

Dag_tid
Mandager og onsdager kl. 17.15

Kategori
Karriere-teori til fagbrev

Eksamensform
Du melder deg opp som privatist i ditt fylke

Forkunnskaper
Helst yrkeserfaring & Vg1

Undervisningstimer
116

Spesiell_informasjon
Ved første kurskveld, får du grundig informasjon om eksamen og praksiskrav

Sted

4630 Kristiansand S, Norge

Har du lyst til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger deg?

En helsefagarbeider pleier, gir omsorg og praktisk hjelp til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemninger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Som helsefagarbeider skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie som for eksempel sårstell. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.

 

To kvelder i uken over 1/2 år våren 2019 

 

Målgruppe 

Opplegget på denne utdanningen passer spesielt for deg som ønsker å ta teori til fagbrevet og som har det tidligere grunnkurset i helse- og sosialfag eller helse- og oppvekstfag Vg1, Det passer også spesielt godt for voksne som har mye yrkeserfaring innenfor omsorg, grunnleggende sykepleie, eller lignende og som ønsker fagbrev.   

 

Undervisning

Det legges stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på tverrfagligheten. Deltakerne blir trent på å se helheten og alltid ha fokus på pasient. Det jobbes mye med kompetansemål og med pleieplaner og deltakerne får tilbud om en praksiskveld hvor det blir trent på praktisk pleie. Det blir også lagt opp til diskusjoner og eksamensoppgaveløsning.  

I løpet av 1/2 år gis det undervisning i programfagene på Vg2 og Vg3 som består av fagene:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå teoriprøven på Vg3 – Kode HEA3102. Det er ikke krav om at du skal avlegge eksamen på (Vg1 og) Vg2-nivå. Mange ønsker likevel å gjøre det for å tilegne seg kunnskapene og få trening i å beherske eksamenssituasjonen. Bestått eksamen på (Vg1 og) Vg2 kan gi avkortning i praksiskravet, avhengig av hvilken utdanning du har fra før.  

 

Eksamen/kompetansebevis 

Privatisteksamen tas etter gjeldende regler. Du kan avlegge teoriprøven til fagprøven, Vg3 - Kode HEA3102, før du har 5 års godkjent praksis. Ved bestått teoriprøve får du utstedt kompetansebevis. Du tar fagbrev når du kan dokumentere 5 år praksis/relevant yrkeserfaring, eller færre år - avhengig av tidligere utdanning. Det er Fagopplæringskontoret i fylket som vurderer og godkjenner yrkeserfaringen/praksisen og arrangerer fagprøven

Fristen for oppmelding til eksamen: høsten 15. september og våren 1.februar. Gebyret betaler du når du melder deg opp.  

 

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.  

 

Påmeldingen er bindene når du har signert kontrakten.  

 

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon  å få tittelen helsefagarbeider.   

 

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.  

 

Lærebøker 

Utgifter til lærebøker kommer i tillegg til kursprisen. Under finner du lenke til bøkene du skal ha i fagene. ​   

Lærebøker til Vg2/3 (utgave 2017)